Bij DUNCAN wordt sinds 1982 specifieke software gemaakt, die in gebruik is bij bouwgerelateerde bedrijven, zoals architecten- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven, woningbedrijven, overheids- en adviesinstellingen etc. De softwarelijn van DUNCAN bestaat uit 3 componenten, te weten ramings- en calculatiesoftware, software voor STABU bestekken en programmatuur voor meerjaren-onderhoudsplanningen.

Door de jaren heen is de software continue ontwikkeld en nog steeds komen uitbreidingen beschikbaar. Op deze site vindt u de nodige informatie over ons bedrijf en de softwareproducten. Ook de samenwerkingsverbanden die DUNCAN heeft met Ketenstandaard, Casadata en anderen worden verder toegelicht.

DUNCAN heeft voor de huidige softwarelijn een viewer ontwikkeld die gratis ter beschikking wordt gesteld aan bedrijven en instellingen. De viewer is volledig portable; na downloaden kan deze direct worden gestart vanaf elke willekeurige locatie.