DunMeerjaar, meerjarenonderhoudsplanning

Het kantoor staat, de woningen zijn opgeleverd, de renovatie is afgerond; het werk is af en misschien wel op...

Maar veel ontwerpers en bouwers laten de kansen voor het aangaan van een duurzame relatie met de nieuwe eigenaren onbenut: het beheer en onderhoud van gebouwen voor bedrijven, gemeenten, woningstichtingen en VVE 's!

Natuurlijk is (uitvoering van) onderhoud aan nieuwbouw/renovatie objecten niet direct na de oplevering aan de orde. Maar een prognose voor het periodieke onderhoud in bijvoorbeeld de komende 10 jaren is een goede aanreiking voor de eerste stap in het onderhoud: hoeveel geld moet worden gereserveerd per jaar en waarvoor?

Wie kan deze dienst nu beter leveren dan de ontwerper, adviseur of bouwer van het object? Alle benodigde gegevens (tekeningen, gebruikte materialen etc.) zijn bij u bekend; de directie, advisering of uitvoering is bij u in goede handen.

Om de onderhoudsactiviteiten met de daaraan gekoppelde kosten goed te kunnen plannen en begroten, gebruikt u het pakket DunMeerjaar. Gebruikers van de calculatiesoftware DunCalc zullen direct opmerken dat er veel overeenkomsten zijn; u hoeft maar weinig bij te leren. Ook voor nieuwe gebruikers levert het invoeren en muteren van gegevens weinig problemen op dankzij de gestructureerde opzet van het geheel.

Diverse rapportage mogelijkheden maken het programma compleet: gebouwgericht (waar zit het?), vakgroepsgewijs (wie doet het?) of op onderhoudssoort, prioriteit etc. Bestaande conditiemetings methodieken kunnen worden verwerkt in criteria die als filter kunnen worden gedefinieerd bij het afdrukken.

De eerste stap voor gegarandeerde werkzaamheden in het onderhoud is een meerjaren onderhoudsplanning: u bent aan zet…