DUNCAN heeft voor de huidige softwarelijn een viewer ontwikkeld die gratis ter beschikking wordt gesteld aan bedrijven en instellingen. De viewer is volledig portable; na downloaden kan deze direct worden gestart vanaf elke willekeurige locatie.

Lezen & redigeren
De DUNCAN viewer is bedoeld om bestekken die in DUNCAN software zijn opgesteld te kunnen lezen en aanvullen met notities. Met name het laatste biedt (bijvoorbeeld t.o.v. een PDF bestand) veel voordelen voor de opsteller van het project; gemaakte notities in de viewer kunnen op enig moment eenvoudig worden geïmporteerd en verwerkt in het oorspronkelijke projectbestand.

Notities maken
U kunt in een geopend DNV bestand geen wijzigingen aanbrengen maar wel op elke gewenste plek een notitie maken door te klikken met de rechter muisknop en te kiezen voor 'Notitie'.

Opslaan & terugsturen
Bij het (af)sluiten van het DNV bestand of de hele DUNCAN viewer slaat u evt. aangebrachte notities en/of de gewijzigde cursorpositie (bladwijzer!) op. Wanneer u klaar bent met redigeren, dan kunt u het DNV bestand (per e-mail reply met bijlage) weer aanreiken aan de verstrekker.

Exporteren naar OSF
De maker van het DNV bestand kan in geval van een STABU bestek de mogelijkheid tot het exporteren naar OSF toestaan. De door Ketenstandaard - Stabu gepubliceerde bestekteksten zijn daar een voorbeeld van.

Publiceren als PDF
Indien gewenst kan het bestek als PDF worden gepubliceerd.

Downloaden van de DUNCAN viewer
Vul onderstaand formulier in en klik op 'Doorgaan' om de viewer te kunnen downloaden.

Uw gegevens: